Mlinovi-Štirovnička -

U ponudi: 2 stana
Cijena: 11.018,87 , 12.359,22 , kn/m²
Cijena: 1.490,61 , 1.671,93 , €/m²
Mlinovi-Štirovnička Mlinovi-Štirovnička

Računalni model

ku?a A - istok kuća A - jugoistok kuća A - zapad kuća B - istok kuća B - jug kuće A i B - istok gore kuće A i B - jug kuće A i B - sjeveroistok kuće A i B - zapad gore